CONCEPT
CURATORI
EXPOZIŢII
ARTIŞTI
EVENIMENTE
LECTORI
EDUCAŢIE
REZIDENŢĂ
LOCAŢII
PARTENERI
COMPLEMENTAR
CONTACT
PRESA
DESPRE
     EN/RO
ART ENCOUNTERS    |    Aparență & Esență    |    3-31 OCTOMBRIE 2015    TIMISOARA | ARAD
Pe terenuri plutitoare. Moduri de a practica imponderabilitatea  Curator Ioana Mandeal / Arhitectură Irina Nemțeanu City Business Centre 3-31 octombrie, 11:00-19:00 (luni închis)
De-a lungul timpului, au fost multe drumuri: călătorii, căutări, expediții, zboruri – toate încercări de a vedea ceea ce privirea nu poate (încă) cuprinde, de a distinge ceea ce simțurile nu pot (încă) divulga, de a concepe ceea ce mintea nu poate (încă) decela. A vedea înseamnă a crede, așa se spune. În deplasările terestre, apa a rămas probabil frontiera cea din urmă; prin însăși esența sa deconcertantă, o referință absolută în dominarea instabilității și înfruntarea legilor fizicii, totodată. De la manifestări ale extra-ordinarului la dispozitive tehnice sau practici iluzioniste, istoria a demonstrat că levitația nu este o condiție indispensabilă pentru a-i traversa suprafața. Și totuși, odată ieșiți din eficiența orizontului științei sau al iluziei optice și pătrunși în natura tulburătoare a inexplicabilului, certitudinile se dizolvă în ipoteze, iar previzibilul în necunoscute. Acela este momentul precis al nebuloasei cognitive, când rațiunea intră în alertă pentru ca mașinăria invizibilă a dorinței și reprezentării să se afirme – un spațiu al artificiului, un peisaj al potențialităților impunând o (altă) ordine asupra lumii.

Paradoxul constitutiv ce stă la baza terenurilor plutitoare, regăsite în titlul expoziției, explorează noțiunea acelor teritorii itinerante ale minții umane, pentru care este necesară o suspendare temporară a rațiunii. Asemeni procesului complex, fizic imposibil, al mersului pe apă, aceste spații ale imaginației depind de un exercițiu de extremă finețe: un act de echilibristică plasat la granița dintre mișcare și inerție, precizie (control) și speranță (credință), determinările prezentului și proiecția unui viitor ilizibil – o viziune. A sta, astfel, la marginea imponderabilității devine o modalitate de a ilustra dualitatea forțelor de gândire ce configurează eforturile umane de-a lungul istoriei culturale, acolo unde tensiunea dintre rațiune și imaginar, conștient și inconștient, realitate și iluzie, ori abilitatea de a dezvălui sau a disimula oferă o posibilă lectură asupra esenței și aparenței, tema curatorială a Art Encounters.

Proiectul confruntă o parte din macro-narațiunile raționalului cu varii micro-istorii ale iraționalului, punând în lumină acele compartimente secrete ale cunoașterii, credințelor, percepției și aspirațiilor, care se nasc atunci când judecata se află în stare de cumpănă. Subiecte ce sfidează logica cauzalității naturale și abordări care își propun să expună și discute mecanismele ce stau la baza acestora sunt surse de reflecție, pentru care incertitudinea și contradicția rămân în egală măsură definitorii. În aceste întinderi de coordonate ambigue, problematicile locuri comune ale identității colective se întrepătrund cu anatomia fragilă a sfinților anonimi și absurditatea blândă a mitologiei personale, formulând golurile și pliurile, interstițiile și oscilațiile inerente condiției umane. De la puterea productivă a superstițiilor sau a divinației și intervenția profetică a hazardului, la potențialul gândirii analitice și instanța transformativă a privirii interioare, lucrările prezentate sondează extremitățile înțelegerii și examinează moduri de a îmblânzi conținutul difuz al realității, sprijinindu-se pe nevoia noastră de a circumscrie inimaginabilul în limitele inteligibilului.

În vremuri ale dubiului și inconsistenței, o imagine a imponderabilității. (Traducere din engleză în română de Ioana Mandeal)


footerlogo1 footerlogo3 footerlogo2TriadeRaiffeisenMun Aradelbaxmarehategan

Copyright © 2024 Timisoara Art Encounters - Toate drepturile rezervate. powered by infin