CONCEPT
CURATORI
EXPOZIŢII
ARTIŞTI
EVENIMENTE
LECTORI
EDUCAŢIE
REZIDENŢĂ
LOCAŢII
PARTENERI
COMPLEMENTAR
CONTACT
PRESA
DESPRE
     EN/RO
ART ENCOUNTERS    |    Aparență & Esență    |    3-31 OCTOMBRIE 2015    TIMISOARA | ARAD
Sigma: Cartografia învățării 1969-1983 Curatori: Alina Șerban, Andreea Palade Flondor și Space Caviar / Organizatori: Ordinul Arhitecților din România, filiala Timiș și Fundația Art Encounters City Business Centre 3-31 octombrie, 11:00-19:00 (luni închis)
www.sigmaexperiment.com
Cartografia învățării 1969–1983 reprezintă o primă încercare de a descrie ambițiosul proiect de experimentare pedagogică în artă, design și arhitectură, inițiat de grupul SIGMA. Fondat în 1969 în Timișoara de către artiștii Ștefan Bertalan, Constantin Flondor, Ioan Gaita, Elisei Rusu, Doru Tulcan și matematicianul Lucian Codreanu, conceptul artistic al grupului SIGMA se baza pe interesul membrilor săi în gândirea sistemică, tehnologiile avansate și comunicarea vizuală, asociate cu reinterpretările extinse ale constructivismului de la începutul secolului 20 și cu afilierea la conceptualism și la tendințele radicale din educație. Ca platformă comprehensivă, practica artistică a grupului SIGMA a reprezentat un model pentru diferiți practicieni din artă, design și arhitectură.

Expoziția reconstituie modul procesual de înțelegere al artei de către grupul SIGMA în relație cu teoriile învățării aplicate în cadrul Liceului de Arte Plastice din Timișoara (1969–1983), extinse la Facultatea de Arhitectură (1970–1981) prin intermediul lui Bertalan și Flondor și la Facultatea de Electrotehnică (1971–1972) de către Codreanu și Gaita. Caracterul puternic interdisciplinar al activității SIGMA, ce presupunea juxtapunerea eterogenă a mai multor referințe teoretice—din constructivism, cibernetică, bionică, matematică, structuralism, semiotică, psihanaliză și fizica taoistă—a produs o deturnare semnificativă a perspectivei tradiționale față de învățare în instituțiile din România din acea perioadă. Grupul promova mai degrabă o programă de tip interpretativ și experiențial în artă, design-ul de produs și arhitectură, rezonând cu pedagogia vizionară a Bauhaus-ului, a lui Paul Klee și Buckminster Fuller. SIGMA reimagina școala ca pe un spațiu relațional și situațional, unde educația reprezenta un proces continuu de învățare și experimentare deschisă.

Având în vedere interesul profund al grupului SIGMA pentru domeniul științelor și conexiunea sa organică cu propriul program pedagogic, expoziția de față urmărește să expună o cartografie a narațiunilor rămase neexplorate, a surselor și punctelor de vedere menite să releve publicului o nouă lectură, precum și aspecte mai puțin cunoscute ale grupului. Scopul expoziției este de a reafirma actualitatea principiilor pedagogice ale grupului SIGMA, prin prisma flexibilității raportului instituit între pedagog și artist, profesor și elev / student, între spațiul instituțional și natură, obiectul de artă și contextul său.
SIGMA: Cartografia învățării 1969–1983 reunește o selecție de lucrări și materiale de arhivă care documentează activitatea SIGMA ca grup de artiști și profesori, prezentând publicului fotografii, filme și desene, obiecte, reconstrucții, caiete de notițe și scrieri ale artiștilor, dar și lucrări ale elevilor și studenților. Expoziția se dezvoltă în jurul a trei concepte prezentate cu ajutorul unor structuri modulare: Obiecte algoritmice: de la structuri spațiale la design-ul de proces, Arhitecturi ale spațiului: joc, acțiune, experiment și Acte sensibile de percepție.

Cele trei direcții de expunere alcătuiesc un montaj vizual ce continuă în formatul unui atelier și simpozion în care participanții vor aplica și exersa diverse teme și formate ale practicii și pedagogiei creative a grupului SIGMA, în scopul studiului contemporan al acestora. Căutând să contextualizeze și să repoziționeze moștenirea SIGMA prin prisma realităților culturale și educaționale de astăzi, atelierul va genera un manual colectiv, o posibilă reinterpretare contemporană a fenomenului SIGMA ca program colaborativ, educațional și artistic ce pune accent pe interdisciplinaritate.
Expoziția este organizată și produsă de către Ordinul Arhitecților din România, filiala Timiș în cadrul proiectului Art Encounters Timișoara.
În colaborare cu: Fundația Art Encounters, Fundația Interart Triade, Galeria Jecza și Muzeul de Artă Timișoara.
Artiști
Sigmafooterlogo1 footerlogo3 footerlogo2TriadeRaiffeisenMun Aradelbaxmarehategan

Copyright © 2024 Timisoara Art Encounters - Toate drepturile rezervate. powered by infin